Arkiv för kategori ‘Förmågorna’

The Big Five och lite till

Postat: oktober 19, 2012 av marinaljungdahlk i Förmågorna

Som ni säkert vet finns det fem förmågor som övas och bedöms i de allra flesta ämnen. Genom att förbättra dem har du således möjlighet att lära dig mer och få bättre resultat i flera ämnen. De här förmågorna är genomgående för många ämnen. Inom kort kommer några av era klasskompisar att lägga ut filmer som illustrerar och förklarar dessa förmågor.

THE BIG 5

De fem viktigaste förmågorna i läroplanen är:

Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten (”Är detta troligt?”). Välja mellan olika strategier (metoder). Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen (ord, fraser och termer). Relatera begreppen till varandra (”Hur hör de ihop?”). Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Källa: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5

Annonser